Toni Vidal retrata la cultura catalana dels setantaToni Vidal