La Generalitat porta a la Fiscalia de Menors les imatges difoses dels atemptats amb nens implicats

Treball i Afers Socials recorda que la legislació prohibeix difondre imatges d'infants que han patit experiències traumàtiques
Els voltants de la plaça Catalunya deserts després de l'atemptat | Jordi Borràs

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, ha presentat una demanda de protecció del dret a la intimitat i a la pròpia imatge davant de la Fiscalia de Menors arran de la difusió d'imatges de víctimes menors d'edat dels atemptats de Barcelona i Cambrils. En un comunicat el Departament recorda que la utilització d'imatges d'infants que han viscut experiències traumàtiques està "expressament prohibida. El Departament també ha fet arribar la demanda al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i al Col·legi Oficial de Periodistes de Catalunya, per tal que "actuïn per fer respectar els drets del infants".


En el seu comunicat el Departament recorda que la utilització d'imatges d'infants que han viscut experiències traumàtiques està "expressament prohibida per la legislació de protecció de la infància i l'adolescència", en afectar al seu dret a la dignitat i la privacitat . La llei preveu, concretament, que, “s'ha de preservar els infants i els adolescents de la difusió de llurs dades personals, de la difusió d'imatges que atempten contra llur dignitat i de l'explotació econòmica de llur imatge”. I estableix que els poders públics "han de vetllar, amb un interès especial, pel dret a la intimitat i a l'honor dels infants i adolescents, especialment dels que han estat objecte d'agressions sexuals, maltractaments o qualsevol altra experiència traumàtica".


Per aquesta raó doncs, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència considera necessària la intervenció del Ministeri Fiscal, d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de protecció de menors, que estableix que el Ministeri ha d'actuar davant la difusió d'informació o la utilització d'imatges o nom dels menors en els mitjans de comunicació "que puguin implicar una intromissió il·legítima en la seva intimitat, honra o reputació, o que sigui contrària als seus interessos". Pertoca al Ministeri fiscal "instar immediatament les mesures cautelars i de protecció que preveu la llei i sol·licitar les indemnitzacions que corresponguin pels perjudicis causats", recorda el Departament en el comunicat.


Aquest dret també està garantit per l'article 16 de la Convenció de la Nacions Unides sobre els drets de l'infant, el qual disposa que cap infant no pot ser subjecte d'interferències arbitràries o il·legals en la seva vida privada, la seva família, domicili o correspondència, ni d'atacs il·legals al seu honor i reputació. També remarca que l'infant té dret a la protecció de la llei contra aquestes interferències o atacs. Juntament amb el text de la demanda, el Departament també ha fet arribar a la Fiscalia un clip amb les imatges analitzades pels Serveis Jurídics de la DGAIA.Comentaris
vaja home
Realment les imatges de menors no haurien d'haver estat difoses. Dit això, perquè no van fer res quan es va difondre la imatge del nen refugiat ofegat en una platja de Libia?
Núria
Si anem tirant enrere en trobarem molts de casos. Però, això ara no importa, el que importa és que això que ha passat aquí, als nostres carrers, certs diaris sense escrúpols ho han utilitzat. Està bé o no que es persegueixi? Jo crec que sí.

envia el comentari