per Santiago Vila-Puig
per Jordi Tardós
<p>Empresario jubilado del mundo de&nbsp;la&nbsp;ingenier&iacute;a de las telecomunicaciones.</p>

<p>Vecino del Tur&oacute; de Sant Pau, Bellaterra</p>

<p>Noviembre/2017</p>
per Ángel Suárez Gómez
per Santiago Vila-Puig
per Mei Barceló
per Teresa Romero
per Jordi Macarulla
per Santiago Vila-Puig
per Jordi Tardós
per Santiago Vila-Puig
per Ignasi Roda Fábregas
per Ignasi Roda Fábregas
per Laura Benseny
per Ignasi Roda Fábregas
per Ignasi Roda Fábregas
per Ignasi Roda Fábregas
per Jordi Tardós
per Ignasi Roda Fábregas
per Ignasi Roda Fábregas
per Mei Barceló